Informacije o zasebnosti

Podjetje Trisof, d.o.o., ki na našem trgu zastopa znamko Kymco in naši pooblaščeni trgovci te znamke smo zavezani, da vam zagotovimo najvišje standarde varstva podatkov in zasebnosti. Kot taki, smo pripravili niz točk, v katerih se lahko seznanite s svojimi pravicami, kako uporabljamo vaše podatke, katere piškotke uporabljamo in katera so podjetja, ki obdelujejo vaše osebne podatke.

V podjetju Trisof, d.o.o. smo imenovali osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov.

V primeru kakršnihkoli vprašanj ali če imate težave glede obdelave vaših podatkov, pošljite sporočilo na info@kymco.si.

POLITIKA ZASEBNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠČITI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za podjetje Trisof d.o.o. je vaša zasebnost naša prednostna naloga pri izpolnjevanju vaših želja in potreb. Nenehno razvijamo nove organizacijske in tehnične ukrepe, da bi zagotovili, da so vaši osebni podatki varno obdelani in s katerimi bomo zaščitili vašo zasebnost in vam omogočili uveljavljanje pravic v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Glavni namen tega dokumenta je, da vas obvestimo o podatkih, ki jih zbiramo; o tem, kako se obdelujejo; in o tem, kako to vpliva na vas, to je na pravice, ki vam jih daje zakonodaja in jih zagotavlja Trisof d.o.o..

 1. KDO SO UPRAVLJAVCI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaše osebne podatke upravlja in obdelujej Trisof d.o.o., pravna oseba, ki na slovenskem trgu zastopa znamko Kymco, ter pooblaščeni trgovci te znamke, pri katerih se nahajajo vaši podatki, kot skupni upravljavci osebnih podatkov.

Trisof d.o.o. se nahaja na naslovu Slodnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov: info@kymco.si.

Seznam pooblaščenih trgovcev je objavljen na www.kymco.si/prodajno-servisna-mreza/.

Zbrane podatke delimo znotraj Trisof, d.o.o. in z vašim izbranim trgovcem, da vas razbremenimo dvojnega posredovanja istih podatkov. V primeru, da izberete več trgovcev, bomo vaše osebne podatke in privolitev posredovali vsem izbranim. Namen te vrste ravnanja je, da so podatki v bazi podatkov pravilni, kar je naša zakonska obveznost.

 1. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke zbiramo, ko izpolnite obrazec na naši spletni strani, ko nas kontaktirate preko e-pošte, telefona, ko obiščete pooblaščeni salon ali servis ali kako drugače. Vi zagotavljate resničnost in točnost osebnih podatkovi, ki nam jih posredujete.

Na splošno se zavezujemo, da zbiramo samo osebne podatke, ki so potrebni za vsak namen, za katerega obdelujemo vaše podatke.

Določeni podatki na spletnih obrazcih, preko katerih nam pošljete vaše zahteve, so označeni kot obvezni. Potrebni so za sklenitev pogodbe ali pa so potrebne za izpolnitev vaših zahtev ali za izpolnitev naših zakonskih ali pogodbenih obveznosti. Če ne želite posredovati zahtevanih informacij, ne bomo mogli obdelati vaše zahteve. Namen drugih informacij je, da vas bolje spoznamo, še posebej, ko vam pošiljamo prilagojena promocijska sporočila in zato so neobvezne in jih lahko izpolnite ali ne. Prav tako imate pravico, da kadar koli zahtevate brisanje podatkov iz naše baze podatkov.

Če ste kupec naših proizvodov ali storitev, vam bomo lahko nekajkrat letno preko navadne ali elektronske pošte poslali informacije o novostih ali ugodnostih, in sicer na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vaše izrecnega ugovora oz. preklica – in z namenom utrjevanja naših odnosov in vašega zaupanja in zvestobe.

Vsaka obdelava vaših osebnih podatkov, ki presega naš zakoniti interes, bo potekala le z vašo izrecno privolitvijo za neposredno trženje, da vam zagotovimo privlačne ponudbe. Če želite prejemati personalizirane, osebno prilagojene prodajne ponudbe in popuste, vas prosimo za vašo Privolitev, saj vam želimo poslati le najpomembnejše ponudbe, ki so prilagojene vašim potrebam in ki vas bodo resnično zanimale.Vaše podatke potrebujemo tudi, ko se prijavite na portal MY Renault. Vaša privolitev nam daje pravico do obdelave podatkov, dokler je ne prekličete.

Če ste kupec naših proizvodov ali storitev vas bomo lahko po prevzemu novega vozila ali obisku servisa kontaktirali, in sicer na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vaše izrecnega ugovora oz. preklica – in z namenom da vas povprašamo po vašem zadovoljstvu z našimi storitvami.

Na osnovi vaših osebnih podatkov (tistih, ki nam jih posredujete neposredno in tistih, ki jih prejmemo od naših partnerjev, kot tudi tistih, ki jih zbiramo na samodejen način med vašimi obiski naših spletnih strani ali med vašo uporabo naših mobilnih aplikacij na podlagi vaše privolitve, na primer demografski, sociografski in vedenjski podatki, spol, starost, kraj bivanja, pogostost, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija), lahko na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vaše izrecnega ugovora oz. preklica, razvijamo komercialne profile oz. segmente kupcev, ki nam omogočajo, da ocenjujemo in natančneje predvidevamo vaše osebne želje in/ali interese glede naših izdelkov in storitev. Boljše poznavanje nam omogoča, da vam – na osnovi vaše privolitve – ponudimo izdelke ali storitve, ki bodo bolj po vaši meri in da vam bolje ugodimo. Oblikovanje profilov pa ni podlaga za kakršnokoli avtomatizirano odločanje o vsebini sporočil, ki vam jih bomo poslali.

 1. KATERI PODATKI O VAS SE ZBIRAJO?

Osebni podatki so podatki, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo fizične osebe. Poleg “tipičnih” identifikacijskih podatkov, kot so ime, naslov, e-naslov ali telefon, to vključuje tudi tehnične podatke, ki jih je mogoče dodeliti osebi, na primer naslov IP.

 • Osebni podatki za identifikacijo, na primer: ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, davčna številka, datum rojstva;
 • Podatki o nakupu, na primer: številka kupoprodajne pogodbe, datum sklenitve pogodbe, številka računa, datum računa;
 • Podatki o lastništvu vozila, na primer: vrsta pogodbe o vzdrževanju, datum sklenitve pogodbe, datum izteka pogodbe;
 • Podatki o stikih s kupci, na primer: vrsta zahtevka za informacije ali pritožbe, datum zahtevka;
 • Marketinške informacije, na primer: vrsta marketinške aktivnosti, v katero ste bili vključeni, datum kontakta, zbrani podatki na spletnih straneh in/ali v mobilnih aplikacijah, povezani podatki;
 • Podatki o vozilu (za čas vašega dejanskega lastništva vozila), na primer: znamka in model vozila, datum prve registracije, datum nakupa, številka šasije (VIN), informacije o storitvah servisiranja vozila, vrsta storitve (vzdrževanje, popravilo …), datum storitve, podatki o povezljivosti vozila.

Dejansko so vsi osebni podatki prostovoljni, razen če potrebujemo te podatke za namen sklenitve pogodbe, izvršitve vaših zahtev ali izvajanje funkcionalnosti med vašim obiskom naše spletne strani, in brez teh podatkov izvedba omenjenih namenov ni mogoča.

Podatki, katere zbiramo samodejno

S svojimi partnerji uporabljamo različne tehnologije za zbiranje in shranjevanje podatkov o vaših obiskih naših spletnih strani, kar lahko vključuje uporabo piškotkov ali podobnih tehnologij za identifikacijo vašega brskalnika ali naprave. Te informacije uporabljamo za upravljanje naše spletne strani, za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščenega dostopa in za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pravna podlaga je torej naš legitimni interes, da izboljšamo uporabniško izkušnjo naše spletne strani in ponudimo prilagojene in ustrezne vsebine v skladu z vašimi interesi. Ko obiščete naše spletne strani, samodejno zabeležimo datum, čas in trajanje vašega obiska, kot tudi ime vašega ponudnika internetnih storitev in spletno stran, s katere ste prišli. Samodejno prejmemo tudi informacije o količini prenesenih podatkov, brskalniku in operacijskem sistemu in napravi, ki jo uporabljate. Samodejno zbrani podatki se anonimizirajo takoj, ko so zbrani.

 1. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

V našem podjetju dobijo dostop do vaših podatkov le tisti sodelavci, ki jih potrebujejo za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti in le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev.

Na osnovi vaše predhodne privolitve vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi člani naše prodajne mreže.

Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s pogodbenimi partnerji – ponudniki storitev, ko obdelujemo vse ali del vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje zaupanih jim nalog (npr. gostovanje naše spletne strani ali mobilne aplikacije; storitve, povezane z delovanjem ali vzdrževanjem spletne strani; storitve, povezane s pošiljanjem komercialnih ponudb, izvajanjem raziskav itd.).Vaši osebni podatki bodo preneseni le pooblaščenim službam zaradi njihovih funkcij in v okviru njihovi pristojnosti.

Vaši podatki bodo posredovani tretjim osebam, če ste dali privolitev ali jih bomo delili z našimi pogodbenimi partnerji v Srbiji, Franciji, Švici, Sloveniji, na Hrvašem, v Nemčiji in Španiji, če smo tretjim strankam naročili, da obdelajo podatke za nas, ker je to potrebno glede na naravo posla, ker je to naša pogodbena obveznost ali na podlagi vaše privolitve. Na ta način boste prejeli ustrezne informacije o naših izdelkih in storitvah, ki vas zanimajo.

Kolikor je to mogoče, so vaši podatki na strežnikih v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Ker pa so nekateri naši ponudniki storitev v državah zunaj EGP, se vaši osebni podatki obdelujejo v teh državah. Nekatere od teh držav lahko imajo različne uredbe o osebnih podatkih iz Evropske unije. V tem primeru posebno pozornost posvečamo zagotavljanju, da se ta prenos opravi v skladu z veljavnimi predpisi in da se vzpostavijo zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo raven varovanja vaše zasebnosti in vaših temeljnih pravic, ki so enake tistim, ki jih ponuja Evropska unija (zlasti z uporabo standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije). Na podlagi preproste zahteve, ki jo pošljete na naslov, naveden v razdelku “5. Katere pravice imate?”, vam lahko posredujemo več informacij o teh prenosih.

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, da izpolnimo vse zakonske obveznosti oziroma upravne ali sodne odločbe, in sicer samo pooblaščenim službam, zaradi njihovih dolžnosti in odgovornosti. V nekaterih primerih se lahko od Trisof, d.o.o., zahteva, da vaše osebne podatke posreduje lokalnim organom ali organom EU. V skladu z ZVOP smo dolžni te informacije posredovati na zahtevo. Poleg tega lahko Trisof, d.o.o. shrani vaše osebne podatke v skladu s predpisi Republike Slovenije ali EU. Primer tega je uredba EU o umiku potencialno škodljivih vozil. V skladu s to uredbo moramo hraniti osebne in kontaktne podatke vseh posameznikov, ki so lastniki motornih vozil naše znamke, da vas lahko obvestimo o morebitnem vpoklicu. Podatki, ki se hranijo zaradi skladnosti, se v nobenem primeru ne bodo uporabljali za druge namene, ker je to v nasprotju z zakonom.

Vaše osebne podatke, ki jih shranjujemo, bomo razkrili samo osebam, določenim v tej Politiki zasebnosti, in jih ne bomo prodajali ali trgovali z njimi. Zagotavljamo vam, da so informacije, ki ste nam jih posredovali, varne, saj je to naš glavni cilj.

 1. KATERE PRAVICE IMATE?

Pravica do dostopa do podatkov / do obveščenosti: imate pravico vedeti, katere osebne podatke zbiramo, iz katerih virov in za katere namene. V skladu s tem vam omogočamo, da nas kadar koli kontaktirate in zahtevate, da vam te podatke posredujemo.

Pravica do popravka: imate pravico zahtevati popravek kakršnihkoli napak pri vaših osebnih podatkih. Naša dolžnost je zagotavljati točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za kar si prizadevamo vsakokrat, ko vas kontaktiramo. Kljub našim prizadevanjem pa se lahko zgodi, da so nekateri podatki, ki jih obdelujemo, netočni. Zavezujemo se, da bomo v tem primeru izpolnili vašo zahtevo za popravek podatkov.

Pravica do izbrisa podatkov / do pozabe: imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke. Vašo zahtevo smo dolžni izpolniti, razen če moramo podatke hraniti v skladu z zakonodajo. RNS se zavezuje, da bo iz vseh podatkovnih baz izbrisal ali anonimiziral vaše osebne podatke, povezane z obdelavo, za katero ste dali privolitev.

Pravica do prenosljivosti podatkov: imate pravico zahtevati, da se vam vaši osebni podatki posredujejo v strukturirani in pogosto uporabljani obliki. RNS se zavezuje, da se bo na to zahtevo odzval v zakonskem roku 30 dni od podaje zahteve. Poslali vam bomo samo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, oziroma tiste, ki smo jih pridobili iz javno dostopnih virov ali od naših partnerjev.

Pravica do omejitve obdelave: v skladu z ZVOP imate v določenih primerih pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. V RNS smo izvedli poglobljen pregled svojih namenov in sredstev obdelave in nismo našli primerov, ki bi zahtevali omejitev podatkov. Vse zahteve v okviru te pravice bodo tako obravnavane kot umik privolitve, kar pomeni, da vam RNS ne bo več pošiljal nobenih drugih, razen najnujnejših komunikacij.

Pravica do ugovora: ZVOP zagotavlja, da lahko ugovarjate kakršni koli obdelavi. Vsak ugovor bo obravnavan kot umik vaše privolitve, zaradi česar vam RNS ne bo pošiljal nobenih, razen najnujnejših komunikacij.Avtomatizirano odločanje: RNS ne izvaja avtomatiziranega odločanja, razen po vaši meri prirejenega spletnega oglaševanja, za katerega bi predhodno pridobili vašo izrecno privolitev. Svojo privolitev ali umik le-te lahko kadar koli prekličete.

Pravica, da kadarkoli umaknete vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, za katere ste jo podali, in sicer ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic ali v primeru zlorabe vaših podatkov se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov vop.renault@renault.si.
Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem obvestili nemudoma in po možnosti v 72 urah.

Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih z vami ne moremo rešiti neposredno, sodelujemo s pristojnimi regulatornimi organi. Imate pravico do pravnega varstva. Lahko se obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili vašo težavo.

 1. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE?

V skladu s predpisi se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke hranili le za čas, ki je potreben za izpolnitev določenega namena obdelave. Za izračun teh obdobij čuvanja in shranjevanja podatkov se opiramo predvsem na naslednja merila:

 • trajanje pogodbe: če imate pogodbo z nami;
 • čas, potreben za obdelavo vašega zahtevka ali pritožbe;
 • čas, ko je bil odprt vaš račun (če ste ga odprli), razen v primeru neaktivnosti 3 leta;
 • vaše zanimanje in odgovor na naša promocijska sporočila;
 • potreba, da ohranimo določeno zgodovino vaših interakcij z nami, za dobro vodenje naših poslovnih odnosov;
 • naše pravne ali pogodbene obveznosti.

Nekatere vaše osebne podatke moramo hraniti v arhivih, da se lahko odzovemo na katerikoli pravni postopek in v času veljavnosti predpisov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Če imate z nami pogodbo, se vaši osebni podatki hranijo največ 15 let po vaši zadnji aktivnosti.

Če nimate pogodbe z nami in ste dali pozitivno privolitev se vaši osebni podatki hranijo največ 3 leta po vaši zadnji aktivnosti.

Če nimate pogodbe z nami in ste dali negativno privolitev, se vaši osebni podatki hranijo največ 6 mesecev po vaši zadnji aktivnosti.

Vsi podatki so shranjeni v informacijskem okolju RNS, ki ima zelo visoke varnostne standarde in v katerem specializirana ekipa deluje za preprečevanje morebitnih kršitev in problemov.

Redno preverjamo skladnost naše Politike zasebnosti. Naša politika zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. V skladu s to Politiko zasebnosti ne bomo zmanjšali vaših pravic brez vaše izrecne privolitve. Na tej spletni strani bomo objavili vse spremembe in vas obvestili v primeru večjih sprememb.

Verzija 15, januar 2021.